CHATOVÝ PORIADOK, obchodné podmienky Rezortík Lučivná

1.  Týmto chatovým poriadkom sú povinní sa riadiť všetci nájomníci, ubytovaní, ich hostia.

2.  Pred prevzatím kľúčov od objektu prevádzkovateľ upozorní hostí na chatový poriadok, ktorý je vyvesený pri vstupných priestoroch do objektu a je súčasťou zmluvy o nájme priestorov.

3.  Objekt sa dopredu rezervuje zaplatením plnej sumy za prenájom chaty na účet prevádzkovateľa v banke.

Zaplatením plnej sumy objednávateľ súhlasí s chatovým poriadkom a prehlasuje, že je oboznámený o priestoroch, o chatovom poriadku, reklamačnom poriadku, storno poplatku a o cenníku objednávaného objektu, o GDPR.

4.  Za službu sa platí vopred, pred prevzatím kľúčov od objektu.

5.  Prevzatím kľúčov od objektu (nachádzajú sa v keyboxe na bráne. Kód od keyboxu obdrží hosť 24 hodín pred ubytovaním zaslaním SMS) preberá nájomník na svoju starosť dodržiavanie tohoto chatového poriadku. Po prevzatí kľúčov si nájomník skontroluje objekt a nahlási prípadné poškodenia ihneď.

6.  Návštevy nie sú povolené, návštevné hodiny neakceptujeme. Za pobyt platí každá prítomná osoba v objekte využívajúca prenajaté priestory bez ohľadu, či v objekte prespí /použije lôžko/, pretože využíva priestory prenajatej nehnuteľnosti. Zúčastnená – prítomná osoba používa priestory, inventár, majetok prenajatého objektu.

7.  Prevádzkovateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb (maximálny počet osôb je 5) v objekte, upozorniť na nevhodné správanie, ničenie majetku. Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie môže ohlásiť policajnú hliadku, vyzvať ubytovaných, nájomcov, ich hostí k opusteniu objektu bez nároku navrátenia peňazí.

V objekte nie je prípustné prebývanie osôb, ktoré neuhradili za pobyt a nenahlásili svoju prítomnosť prevádzkovateľovi. Chatu nie je možné využívať so zvieracími miláčikmi.

8.  V objekte je prísny zákaz fajčenia, ktorý má právo kontrolovať prenajímateľ.

V prenajatom objekte a v areáli Rezortíku Lučivná je zakázané užívať a prechovávať omamné a návykové látky.

9. Udržujte poriadok, dodržiavajte nočný kľud po 22,00 hodine. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si prenajala objekt a podpísala zmluvu o nájme s prevádzkovateľom.

10. Vybavenie chaty, inventár ako aj textílie (župany, osušky, papuče, posteľné obliečky,..) sú majetkom Rezortíku Lučivná, preto poprosíme ubytujúcich po ich použití, aby ich nechali  na zemi v kúpeľni.

11. Nástup na ubytovanie je po 14:00 hod, odchod do 10:00 hod.doobeda, prípadne dohodou.

12. Ubytované osoby súhlasia s týmto chatovým poriadkom prevzatím kľúčov od objektu, podpísaním zmluvy o nájme, alebo zapísaním do ubytovacieho denníka.

13. Minimálna dĺžka pobytu na chate sú dve noci,  kde suma za jednu noc je 110€ (t.j. príklad ubytovanie na dve noci je za 220€). V pobyte chaty je zahrnuté používanie vírivej kade a sauny.

14. Storno poplatky : 100% vrátený poplatok je pri zrušení ubytovania minimálne dva týždne pred nástupom na ubytovanie. 50% vrátený poplatok je pri zrušení ubytovania pri nahlásení 7 dní pred nástupom na ubytovanie. Storno menej ako 7 dní pred príchodom bez možností vrátenia peňazí.

15.V prípade nevhodného správania na chate, poškodzovanie hnuteľného i nehnuteľného majetku bude postúpené na priestupkový referát pre podozrenie zo spáchania priestupku §50, ods.1 Zá 372/1990 Zb.

MANUÁL K VÍRIVEJ KADI

Spríjemnite si deň harmonickou atmosférou vo vírivej kadi.

Vedľa vírivky sa nachádza zelená hadica, ktorú treba vložiť do kade a pustiť vodu. Pokiaľ netečie voda to znamená, že je hadica zamrznutá, treba ju dať na 30 min. do chaty do sprchového kúta na zem. Po rozmrazení napojte hadicu späť na ventil a začnite napúšťať vodu – pred napúšťaním skontrolujte, či je kaďa zaštuplovaná. Oheň v piecke zapalujte až keď je kaďa napustená. Na založenie ohňa v piecke používajte drevené brikety a cca po 4 hodinách je Váš horúci kúpeľ pripravený. Teplota sa reguluje otvorom na dvierkach piecky posúvaním. Svetlo a bublinky sa zapínajú a vypínajú gombíkmi z vonkajšej strany kade. BUBLINKY A SVETLO SA NEZAPÍNAJÚ POKIAĽ NIE JE NAPUSTENÁ KAĎA DO PLNA!!! Po kúpeli treba vytiahnuť štupeľ umiestnený na spodku kade, aby voda odtiekla. POTOM Vypnúť bublinky, svetlo a skontrolovať či je prázdna napúšťacia hadica. Na piecke nechajte pootvorené dvierka nech oheň dohorí. Po určitom čase prosím skontrolujte, či plameň zhasol. Po vychladnutí piecky, treba povoliť vypúšťací ventil aby vytiekla voda.

KAĎA PO POUŽÍVANÍ MUSÍ BYŤ VŽDY VYPRÁZDNENÁ, INAK HROZÍ JEJ POŠKODENIE!!!

MANUÁL K SAUNE

ZÁSADY SPRÁVNEHO SAUNOVANIA

Všeobecným predpokladom správneho a príjemného saunovania:

· mali by sme byť zdraví, v pohode, v kľude

· mali by sme si vyhradiť dobu cca 120 – 180min.

· nemali by sme byť hladní, ani nasýten.

Povinnosťou návštevníka je správať sa podľa pokynov prevádzkovateľa:

· v priebehu saunovanie je návštevník zásadne nahý v osuške alebo plachte

(z hygienických a fyziologických dôvodov)

· návštevník dbá na udržiavanie hygieny v priestoroch sauny

· v saune je prísne zakázané fajčiť, požívať potraviny a nápoje

· prísne je zakázané vstupovať do sauny v podnapitom

stave alebo požívať alkoholické nápoje!

Použitie sauny:

· saunovanie je určené pre zdravé osoby a každý návštevník ho podstupuje na vlastnú zodpovednosť

· neodporúča sa osobám trpiacim srdcovo-cievnymi ochoreniami, osobám po čerstvom infarkte myokardu, osobám s kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom a tiež osobám trpiacim zápalovými ochoreniami vnútorných orgánov (žlčníka, pankreasu, vaječníkov, semenníkov, obličiek) a ochoreniami dýchacieho systému

· pobyt v saune sa neodporúča ani osobám trpiacim psychózami, klaustrofóbiou, epilepsiou, hypertyreózou, kachexiou

· do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou, kožnými vyrážkami, otvorenými hnisavými alebo krvavými ranami a pod.

· vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami a tiež bacilonosičom, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba

· chorí, trpiaci inými chorobami, než sú vyššie uvedené absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť, aj keď si vyžiadali radu lekára

Správny postup saunovania:

· osprchujte sa, umyte sa mydlom, pred vstupom do sauny sa dobre osušte

· pri vstupe do sauny musí byť návštevník nahý, bez plaviek s osuškou alebo plachtou

· v saune si sadnite alebo ľahnite a zostaňte tak dlho, pokiaľ nie ste dostatočne prehriatí

· po odchode zo sauny sa osprchujte a ochlaďte studenou vodou

· cyklus prehriatia a ochladenia opakujte aspoň 3x

· po poslednom cykle sa tiež osprchujte

· tekutiny po cykle prehriatia si dopĺňajte výhradne nealkoholickými nápojmi.

 

ZÁSADY SAUNOVANIA PRI V S T U P E D O S A U N Y

Pred vstupom do priestorov sauny je nutné dôkladne sa osprchovať teplou vodou a umyť sa mydlom a následne osušiť suchým uterákom.

Prečo?

V každej saune je nutné dodržiavať základné hygienické návyky a tak zabrániť tak šíreniu rôznych chorôb a infekcíí. Uľahčíme tak telu otváranie pórov, zbavíme sa povrchových nečistôt a pripravíme telo na saunovanie. Aby sme nezvyšovali vlhkosť v suchej saune

DÝCHANIE:

· Dýchajte nosom

· Nenadychujte sa zhlboka, ale pozvoľna

· Určite nedýchajte ústami!

DĹŽKA POBYTU

· Napriek tomu sa naozaj jedná o doporučenú dobu a každý by sa mal v prvom rade riadiť svojimi vlastnými pocitmi

· Čiže v saune zotrváme presne tak dlho ako nám je to príjemné – sauna je individuálny pôžitok

· Všeobecne platí, že keď sa človeku začne horšie dýchať, keď ho začnú páliť rôzne časti tela, alebo keď začne mať nepríjemné pocity, prípadne až nevoľno, mal by saunu opustiť

· Neexistuje žiadna odporúčaná doba, ktorú by sme museli dodržiavať.

· Teplotu však môžeme regulovať aj zmenou polohy sedenia – premiestnením sa na nižšiu alebo vyššiu lavicu. Niekomu je príjemných 5 minút na najnižšej lavici, niekto zas potrebuje 15 minút úplne hore.

· Počas saunovania je najlepšie ležať alebo sedieť s vyloženými nohami, aby bolo telo v jednej teplotnej úrovni.

POLOHA TELA

· v ľahu

· v sede tak, že nohy by mali byť umiestnené na rovnakej lavici, na ktorej sedíme

Ak totiž sedíme klasicky ako na stoličke, vzniká obrovský teplotný rozdiel medzi jednotlivými partiami tela a to nieje pre organizmus dobré. Dochádza tak k veľkému namáhaniu termoregulačného mechanizmu, čo môže mať za následok závrate alebo bolesti hlavy.

ZÁSADY SAUNOVANIA O C H L A D Z O V A N I E

Správný proces ochladzovania by mal mať 3 etapy:

1. po vyjdení zo sauny nám začne byť chladnejšie a pocítime úľavu

2. potom by sa mal človek osprchovať studenou vodou a mal vstúpiť do studeného kúpeľa

3. vystúpiť z ľadovej vody až mu začne byť chladno

· Po vyjdení zo sauny sa VŽDY osprchujeme!

· V žiadnom prípade nevstupujeme do ochladzovacieho bazéna bez osprchovania!

· Nedoporučuje sa do bazénika priamo skočiť

· Do ochladzovacieho bazéna je najlepšie vstupovať pomaly – hlavne starším osobám, pretože vtedy dôjde k rýchlemu zvýšeniu krvného tlaku a môže to mať vážne následky

– oslabenie cievnych stien, krvné výrony a zotrvať tam, kým sa nedostaví pocit chladu – niekedy až pocit mrazu bodania  – vtedy je najlepšie procedúru ukončiť. U niekoho to je 5 sekúnd u iného aj 2 minúty.

· vo vode sa nepohybujeme – ohrievame vodu tesne okolo tela a ochladzovanie nebude také intenzívne

ZÁSADY SAUNOVANIA R E G E N E R Á C I A

· po ochladení nasleduje odpočinok, ktorý by mal trvať minimálne tak dlho, ako sme boli v saune.

· ideme si oddychnuť, zavinieme sa do plachty a zotrváme v kľude

· úplne najlepšie je, ak máme možnosť vyjsť na čerstvý vzduch

· počkáme niekoľko minút, kým sa telo nevráti do svojho pôvodného stavu bez nejakých iných prejavov

· Telo po saune ocení zvýšený prísun kyslíka.

· Samozrejmosťou je doplnenie tekutín – samozrejme nealkoholických

Tento proces opakujeme asi 3 krát.

Samozrejme, záleží od toho, koľko času máme k dispozícií.

V prípade že máme viac času, môžeme predĺžiť prestávky medzi jednotlivými saunovaniami a saunovanie môžeme opakovať aj viac krát.

Aj keď väčší počet sa na regeneráciu nedoporučuje.

Jedlo: Do sauny nechoďte s plným žalúdkom, tiež nie hladní, ani bezprostredne po veľkej telesnej námahe.

V prestávkach môžeme aj zjesť ľahšie jedlo.

Ideálne je ovocie a zelenina.

Po skončení saunovania by sme si mali ešte oddýchnuť a relaxovať.

Po záverečnom saunovaní sa už neumývame mydlom

UPOZORNENIA – VAROVANIA!

· Nedotýkajte sa piecky, keď je horúca!

Na kamene stačí nakvapkať tri kvapky esenciálneho oleja

Kamene a vonkajší obal piecky Vás môžu popáliť.

· Nelejte veľ vody na kamene! Vyparujúca sa voda je vriaca.

· Konzultujte s lekárom akékoľvek obmedzenia spojené so saunovaním.

· Nedovoľte deťom približovať sa k piecke.

· Buďte opatrní, podlaha a stupienky v saune môžu byť klzké.

· Nikdy nechoďte do sauny po požití alkoholických nápojov, silných liekov alebo iných omamných látok.

 

V Lučivnej 7.5.2020